Umowy z reżyserami

Pierwsze trzy spektakle, zrealizowane w TR Warszawa przez laureatki i laureatów nagrody Debiut TR (wyróżnienia przyznawanego przez zespół TR Warszawa na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie), posiadały budżet w wysokości 75.000,00 złotych. Przedstawienia zrealizowane były na sali warsztatowej TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8. Od 2020 roku spektakle w ramach Debiutu TR powstają na dużej scenie TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8, z budżetem zwiększonym z 75 000,00 do 80.000,00 złotych. Wynagrodzenia ustalane są w oparciu o limit budżetowy i regulamin ustalania wynagrodzeń twórców/twórczyń. W zależności od potrzeb projektu twórcy/twórczynie mogą w porozumieniu z działem produkcji TR Warszawa podjąć decyzję o innym, niż przewidziany w regulaminie, podziale środków na wynagrodzenia i inscenizację - w ramach wyznaczonego limitu.
Regulamin i polityka wynagrodzeń twórców i twórczyń w obecnym kształcie zostały ogłoszone i wprowadzone w 2020 roku. Wcześniejsze wynagrodzenia proponowane były twórcom i twórczyniom w kontekście całego budżetu spektaklu.

> Grzegorz Pająk - umowa z reżyserem - "Woyzeck" (PDF, 3,3 MB)

> Klaudia Hartung-Wójciak - umowa z reżyserką - "Chinka" (PDF, 2,1 MB)

> Jędrzej Piaskowski - przedwstępna umowa z reżyserem (PDF, 1,1 MB)

> Jędrzej Piaskowski - umowa z reżyserem (PDF, 1,1 MB)

 

2019

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - adaptacja książki "Inni ludzie" (PDF, 1,7 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - reżyseria "Innych ludzi"

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - reżyseria teledysku (PDF, 3,2 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - adaptacja reżyserska - Boska Komedia (PDF, 2,2 MB)*
*Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - adaptacja reżyserska - 4.48 Psychosis (PDF, 2,2 MB)*
*Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - adaptacja reżyserska - Inni ludzie - Gdynia (PDF, 2,7 MB)*

*Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

> Grzegorz Jarzyna - umowa licencyjna - projekt scenografii - Inni ludzie (PDF, 4,4 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - próby wznowieniowe - Między nami dobrze jest (PDF, 2 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - próby wznowieniowe - G.E.N (PDF, 1,8 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o przeniesienie praw autorskich - projekt scenografii - Inni ludzie (PDF, 1 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło z przeniesienniem praw autorskich - próba techniczna i wznowieniowa - Pilzno (PDF, 2,6 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - próba techniczna i wznowieniowa - Poznań (PDF, 1,5 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o przeniesienie praw autorskich - Inni ludzie (PDF, 1,7 MB)


2018

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - adaptacja reżyserska - Bukareszt (PDF, 2,2 MB)*
*Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - Astana (PDF, 1,8 MB)*
*Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

> Jędrzej Piaskowski - umowa z reżyserem - "Dawid jedzie do Izraela" (PDF, 1,5 MB)

> Jędrzej Piaskowski - aneks do umowy - "Dawid jedzie do Izraela" (PDF, 89 KB)

2017

> Grzegorz Jarzyna - scenariusz - G.E.N (PDF, 1 MB)

> Grzegorz Jarzyna - aneks (512 KB)

> René Pollesch - reżyseria - Kalifornia / Grace Slick (PDF, 3,9 MB)

> Kornél Mundruczó - reżyseria - The Witch (Cząstki kobiety) (PDF, 5,5 MB)

> Grzegorz Jarzyna - reżyseria - Dwa miecze (PDF, 936 KB)*

> Grzegorz Jarzyna - reżyseria - aneks do umowy - Dwa miecze (PDF, 1 MB)*
* Honorarium reżyserskie za spektakl „Dwa miecze” zostało wypłacone ze środków przekazanych TR Warszawa przez koproducenta spektaklu, Propel Performing Arts & Media Co Ltd i nie jest pełnym wynagrodzeniem reżysera za tę koprodukcję. Pozostała część wynagrodzenia została opłacona bezpośrednio przez koproducenta, podobnie jak inne koszty koprodukcji, ponoszone na miejscu w Chinach. Wkład finansowy TR Warszawa w tę koprodukcję wynosi 12.582,36 zł i obejmuje koszty identyfikacji wizualnej spektaklu oraz części wiz. Pozostałe wydatki, poniesione przez TR Warszawa (między innymi honoraria, koszty tłumaczeń, logistyki, materiałów produkcyjnych) zostały opłacone ze środków przekazanych teatrowi przez koproducenta w kwocie 233.985,29 zł.

2016

> Grzegorz Jarzyna - reżyseria - Idioci (G.E.N) (PDF, 1,2 MB)

> Grzegorz Jarzyna - scenografia - Idioci (G.E.N) (PDF, 2 MB)

> Grzegorz Jarzyna - Iwona, księżniczka Burgunda (PDF, 1,5 MB)*

*Honorarium reżyserskie za spektakl „Iwona, księżniczka Burgunda” poniesione przez TR Warszawa zostało wypłacone ze środków przekazanych teatrowi przez Instytut Adama Mickiewicza i nie jest pełnym wynagrodzeniem reżysera za tę produkcję. Pozostała część wynagrodzenia i inne koszty koprodukcji została opłacona bezpośrednio przez koproducenta, Teatr Narodów w Moskwie.

> Grzegorz Jarzyna - przekazanie praw - Idioci (G.E.N) (PDF, 1 MB)

 


2015

> Grzegorz Jarzyna - Męczennicy (PDF, 2,1 MB)

> Grzegorz Jarzyna - opracowanie muzyczne - Męczennicy (PDF, 2,2 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - reżyseria - Męczennicy (PDF, 2,2 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - Biblia, heretycy, ortodoksi (PDF, 1,9 MB)

 

2014

> Grzegorz Jarzyna - Teren TR (PDF, 1,7 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa o dzieło - lekcja mistrzowska (PDF, 1,6 MB)

 

2013

> Grzegorz Jarzyna - umowa z reżyserem - Festiwal w Adelaide (PDF, 341 KB)*
*Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

> Grzegorz Jarzyna - próby wznowieniowe (PDF, 1 MB)

> Grzegorz Jarzyna - umowa zlecenie - warsztaty mistrzowskie (931 KB)

> Kornel Mundruczó - Imitacja życia (PDF, 3 MB)


---------------------

Skany umów z reżyserami i reżyserkami będą sukcesywnie uzupełniane.