Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją spektakli

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy


_____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE: Kompleksowa obsługa teleinformatyczna TR Warszawa

1. Zapytanie ofertowe (9.12.2020)

fileadmin/user_files/Dokumentu_organizacyjne_i_finansowe/Kompleksowa_obsluga_teleinformatyczna_TR_Warszawa_zapytanie_ofertowe.pdf
_____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE: Kompleksowa usługa sprzątania TR Warszawa

1. Zapytanie ofertowe (8.12.2020)


_____________________________________

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa

1. Zapytanie ofertowe (2.12.2020)


_____________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont toalet ogólnodostępnych

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Remont toalet ogólnodostępnych

2. Załącznik nr 1 – Projekt techniczny, opis i specyfikacja techniczna

3. Załącznik nr 1 – Projekt techniczny, rozbiórki

4. Załącznik nr 1 – Projekt techniczny, toalety w piwnicy – widoki ścian

5. Załącznik nr 1 – Projekt techniczny, toaleta dla osób z niepełnosprawnością

6. Załącznik nr 1 – Projekt techniczny, toalety w piwnicy – rzuty

7. Załącznik nr 2 – Przedmiar

8. Załącznik nr 3 i 4 do Ogłoszenia

9. Zawiadomienie o wyborzej najkorzystniejszej oferty (PDF)
Zawiadomienie o wyborzej najkorzystniejszej oferty (DOC)

_____________________________________

OGŁOSZENIE DIALOGU TECHNICZNEGO: Brama do sceny głównej
TECHNICAL DIALOGUE NOTICE: Main Stage Gates

1. Ogłoszenie dialogu technicznego - brama do sceny głównej / Technical Dialogue Notice: Main Stage Gates

2. Załącznik nr 1 - zgłoszenie / Annex  No. 1: Request to participate

3. Załącznik nr 2 - opis / Annex  No. 2: Description

4. Załącznik nr 3 - regulamin / Annex  No. 3: Rules

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o dialogu technicznym / Notice on the modification of the Technical Dialogue Notice

6. Protokół końcowy z dialogu technicznego

_____________________________________

OGŁOSZENIE DIALOGU TECHNICZNEGO: Elewacje stalowe
TECHNICAL DIALOGUE NOTICE: Steel Facades

1. Ogłoszenie dialogu technicznego - elewacje stalowe / Technical Dialogue Notice: Steel Facades

2. Załącznik nr 1 - zgłoszenie / Annex  No. 1: Request to participate

3. Załącznik nr 2 - opis / Annex  No. 2: Description 

4. Załącznik nr 3 - regulamin / Annex  No. 3: Rules

5. Protokół końcowy z dialogu technicznego

_____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna oraz urządzenia

1. Zapytanie ofertowe: kompleksowa obsługa telekomunikacyjna oraz urządzenia (PDF, 444 KB)

 _____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Obsługa informatyczna

1. Zapytanie ofertowe: obsługa informatyczna (PDF, 670 KB)

_____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Przewóz osób

1. Zapytanie ofertowe: przewóz osób (PDF, 383 KB)

 _____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Sprzątanie

1. Zapytanie ofertowe: sprzątanie (PDF, 520 KB)

 _____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Ochrona osób i mienia

1. Zapytanie ofertowe: ochrona osób i mienia (PDF, 397 KB)

 _____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Trzy zestawy komputerowe "all-in-one" oraz laptop

1. Zapytanie ofertowe - dostawa trzech zestawów komputerów stacjonarnych typu "all-in-one" oraz laptopa  (PDF, 411 KB)

 _____________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Dostawa energii elektrycznej

1. Zapytanie ofertowe - dostawa energii elektrycznej w 2020 roku - TR Warszawa (PDF, 609 KB)

 _____________________________________

KONKURS OFERT:
Najem nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy Placu Defilad w Warszawie

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na najem nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy Placu Defilad w Warszawie - regulamin - PDF

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - PDF

3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - PDF

4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia - PDF

Protokół z otwarcia ofert - PDF (19 KB)

Unieważnienie konkursu - PDF (95 KB)

_____________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
Budowa wewnętrznej instalacji systemu ogrzewania powierzchni magazynowych


Pobierz PDF (778 KB)


_____________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego zarządzania i nadzoru nad procesem inwestycyjnym TR Warszawa

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ - Pełnomocnik ds. inwestycji

3. SIWZ - pełnomocnik ds. inwestycji - załącznik 2

4. SIWZ - pełnomocnik ds. inwestycji - załącznik 3

5. SIWZ - pełnomocnik ds. inwestycji - załącznik 4

6. SIWZ - pełnomocnik ds. inwestycji - załącznik 6

7. Zmiana SIWZ

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie SIWZ

10. Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu SIWZ

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

_____________________________________

 

TR Warszawa ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i nadzoru funkcjonowania teatru w zakresie p.poż.:

pobierz dokumenty:
ZAPYTANIE OFERTOWE - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (PDF, 

_____________________________________

PRZETARGI ZAKOŃCZONE:

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu oraz montażu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8.

pobierz dokumenty:
Zapytanie ofertowe dotyczące projektu oraz montażu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8
 (PDF)

_____________________________________


KONKURS NA WYNAJEM RESTAURACJI PRZY TR WARSZAWA:

Konkurs na wynajem restauracji przy TR Warszawa (PDF, 65 KB)

Dostawa 6 kompletów – oświetleniowych, ruchomych głowic z ramkami profilowymi na lampie wyładowczej

Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 344 KB)

Protokół z otwarcia ofert (PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu BZP (DOC, 82 KB)

SIWZ (DOC, 230 KB)


Plan zamówień 2017 (PDF, 81 KB)

 _____________________________________

Obsługa prawna MSN i TR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę prawną MSN i TR (PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną w zakresie inwestycji  MSN i TR.pdf (4,7 MB)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf (364 KB)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf (266 KB)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia.pdf (267 KB)


Załącznik nr 4 do ogłoszenia.pdf (162 KB)

Załącznik nr 5 do ogłoszenia.pdf (2,9 MB)

 _____________________________________

Dostawa i pierwszy montaż systemu aluminiowych podestów scenicznych wraz z nogami i elementami montażowymi - pobierz dokumenty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz PDF

Protokół z otwarcia ofert - pobierz PDF

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz PDF

____________________________

Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa trzech zestawów projektorów multimedialnych z źródłem laserowym oraz akcesoriów - pobierz dokumenty

 _____________________________________

WYNAJEM
POBIERZ PREZENTACJĘ W FORMACIE PDF

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA SPRZĄTANIA
Pobierz załącznik w formacie PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pobierz załącznik w formacie PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEWÓZ OSÓB
Pobierz załącznik w formacie PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI INFORMATYCZNE
Pobierz załącznik w formacie PDF


kontakt: Piotr Sykson
administracja@trwarszawa.pl
tel. 796 007 001