Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.trwarszawa.pl ;

§ 1 
Informacje ogólne

1. Serwis internetowy www.trwarszawa.pl prowadzony jest przez TR Warszawa, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ul. Marszałkowskiej 8, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem RIA/1/94, NIP 525-000-95-94; REGON 000278570

2. Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego www.trwarszawa.pl jest TR Warszawa, z siedzibą w Warszawie.

3. Za pomocą niniejszego Serwisu zbierane są dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2015r. 2135z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2013r. poz. 1422) oraz powszechnymi przepisami prawa.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

5. Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy w Serwisie. 

6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w sposób wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie chechboxa z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych.

7. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą formularza rejestracyjnego z lub bez zakładania konta, Serwis nie będzie mógł zrealizować zamówienia użytkownika. 

8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mailowy: ow@trwarszawa.pl oraz listownie na adres: TR Warszawa, 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8.

§ 2
Formularz rejestracji do serwisu

1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracji użytkownika z lub bez zakładania konta znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://bilety.trwarszawa.pl/regulamin.html

2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza.  

3. Przy wypełnianiu formularza niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Serwis nie będzie miał możliwości zrealizowania zamówienia. 

4. Podczas wypełniania formularza, Użytkownik podaje w formularzu jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia:

imię i nazwisko

adres 

nr telefonu

adres e-mail

nazwa firmy

numer NIP

5. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika ze Serwisu (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu;

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Serwisu;

d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika ze Serwisu.

6. Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży, tj.

a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (60-166 Poznań);

7. Użytkownik wypełniający formularz zamówienia on-line może fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od TR Warszawa wiadomości typu newsletter, poprzez naciśnięcie odpowiedniego checboxa pod formularzem zamówienia.

8. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu newsletter zgodnie z treścią ust. 5, jest całkowicie dobrowolne oraz może zostać odwołane w każdej chwili poprzez przesłanie swojej rezygnacji zgodnie z treścią § 1 ust. 8. 

§ 3 
Polityka Cookies

1. Pliki cookies – zwane „ciasteczkami”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. 

3. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. 

4. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce internetowej, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. 

5. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. 

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. Dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych 

b. Tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

b. Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

c. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.