Rejestr informacji publicznych

Realizując obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, TR Warszawa wprowadza rejestr wszystkich wniosków o udostępnienie takich informacji, zawierający temat i zakres wnioskowanej informacji oraz udzielone odpowiedzi lub wskazanie ich źródeł dostępnych publicznie.