Statut oraz dokumenty organizacyjno - finansowe

TR Warszawa to teatr otwarty na nowe prądy artystyczne i pracujący dla przyszłości sztuki. Budujemy wokół naszych wszystkich działań oraz programu zaangażowaną wspólnotę twórców, twórczyń, uczestniczek i uczestników kultury. TR Warszawa to także teatr transparentny pod względem organizacyjnym i finansowym. Realizując obowiązek jawności i otwartości publicznej instytucji kultury, obok statutu z misją społeczną, przyjętej przez teatr koncepcji programowo-organizacyjnej, strategii zespołu TR Warszawa TEATR OTWARTY, publikujemy kolejne najważniejsze dokumenty, regulujące pracę naszego teatru: kontrakt dyrektorki teatru, Natalii Dzieduszyckiej, strukturę organizacyjną, politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń pracujących przy produkcjach spektakli i wydarzeń artystycznych, a także zarządzenia w sprawie wyjazdów służbowych i planowania kalendarza pracy artystycznej. W zakładce tej będziemy sukcesywnie dodawać kolejne wypracowane przez zespół TR Warszawa dokumenty. Wierzymy, że zainicjowane przez nas działania przyczynią się do budowania dobrych praktyk i realizacji misji publicznej teatru.

W strategii rozwoju zespołu TR Warszawa, wśród najważniejszych celów do osiągnięcia, zapisaliśmy transparentne zasady ustalania budżetów i wynagrodzeń. Zobowiązaliśmy się także do stosowania czytelnych i korzystnych warunków współpracy z twórcami i twórczyniami. Działając zgodnie z przyjętą przez nas strategią na najbliższe lata i jako jeden z pierwszych teatrów publicznych w Polsce, ogłaszamy politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń pracujących przy produkcji spektakli i wydarzeń artystycznych w TR Warszawa.

Zawarta w niej siatka wynagrodzeń została wypracowana na bazie rozeznania rynku teatralnego i wieloletniej praktyki produkcyjnej. Siatka odpowiada kategoriom produkcji i wydarzeń artystycznych, zapisanych w „Strategii Zespołu TR Warszawa 2019-2023 TEATR OTWARTY”, razem z ich planowanymi budżetami.
Ogłaszając ten dokument realizujemy zawarte w misji i wizji TR Warszawa zobowiązanie do stosowania czytelnych i korzystnych warunków współpracy z twórcami i twórczyniami oraz do podmiotowego traktowania wszystkich uczestniczek i uczestników procesu twórczego.
Aby spełnić wymagania transparentności i jawności oraz pokazać międzynarodowy kontekst w jakim działa nasz teatr, publikujemy umowy na realizacje spektakli TR Warszawa zawarte z twórczyniami i twórcami, zaliczanymi zgodnie z przyjętą koncepcją programowo-organizacyjną teatru do nurtu międzynarodowego: Grzegorzem Jarzyną, Kornélem Mundruczó i René Polleschem.

Chcemy, aby nasze działania były krokiem w stronę pełnej jawności wynagrodzeń w polskim teatrze.