Edukacja

Program EDUKACJA w TR Warszawa to działania edukacyjne, które dają możliwość głębszego, bardziej aktywnego kontaktu z teatrem. Warsztaty i spotkania mają być dla jego uczestników i uczestniczek bodźcem do dalszych poszukiwań i twórczych postaw. 

Mottem programu jest hasło: WIĘCEJ NIŻ WIDZ! 

Zajęcia opierają się na zasadzie wymiany doświadczeń i wiedzy; na wzajemnym twórczym rozwoju, przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji kulturowych w odbiorze sztuki. Warsztaty prowadzone są metodami pedagogiki teatru przez wykwalifikowanych edukatorów i pedagogów teatru.

Edukacyjne propozycje programowe TR Warszawa przygotowane są dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób starszych; rodziców, opiekunów, nauczycieli, edukatorów, pedagogów, dyrektorów szkół i instytucji kultury; osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami sensorycznymi; do mieszkańców Warszawy, metropolii warszawskiej i wszystkich polskich województw, a także widzów z zagranicy, w tym także dla turystów.                              

Zapraszamy do zapoznania się z programami i projektami realizowanymi w najbliższym sezonie przez Zespół Edukacji TR. 

Spotkajmy się w TR Warszawa!