Krzysztof Warlikowski

powiększ zdjęcie
Powiększ

Reżyser; studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Ecole Pratique des Hautes Etudes na Sorbonie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Od końca lat dziewięćdziesiątych związany ze sceną TR Warszawa, na której wyreżyserował głośne spektakle: Hamlet, Bachantki, Oczyszczeni, Burza, Dybuk, Krum i Anioły w Ameryce.

W 2008 roku pod jego kierownictwem powstał Nowy Teatr w Warszawie, gdzie premierę miały przedstawienia: (A)pollonia, Koniec, Opowieści afrykańskie wg Szekspira, Kabaret warszawski. Wielokrotnie pracował na scenach międzynarodowych, m.in. w Tel Awiwie, Mediolanie, Paryżu, Berlinie czy Amsterdamie. Znany jest też ze swych inscenizacji operowych m.in. w Operze Narodowej (Ubu Rex, Wozzeck) czy w paryskiej Opera Bastille (Sprawa Makropoulos, Parsifal, Król Roger).

Wielokrotnie nagradzany przez krytyków polskich i zagranicznych – zdobył m.in. Nagrodę Meyerholda, Nagrodę im. Konrada Swinarskiego oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.