Teatr

TR Warszawa poprzez swoją ofertę programową włącza mieszkańców i gości Warszawy w życie kulturalne stolicy, wspólnie z innymi teatrami i instytucjami kultury kształtuje nowoczesną tożsamość obywatelską oraz buduje międzynarodową pozycję Warszawy jako ważnego ośrodka życia artystycznego. To teatr, który na stałe wpisał się w pejzaż stołecznych instytucji kultury. Zespół pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Tu w końcu lat 90. powstał nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce. Tu zdobywała doświadczenie grupa twórczyń i twórców, aktorów i aktorek, realizatorek i realizatorów, menedżerów i menedżerek, kształtujących dzisiaj polski teatr.

 

Dzięki ciągłości rozwoju i poszukiwań artystycznych TR Warszawa pełni istotną rolę kulturotwórczą. Generuje nowe talenty i idee teatralne. Zaprasza do współpracy artystów, kreujących nowe kierunki w teatrze. Porusza ważną społecznie tematykę, nieobecną wcześniej na scenach. Rozwija kompetencje publiczności i umiejętności zawodowe ludzi teatru.

TR Warszawa włącza nowe kręgi uczestników kultury, buduje z nimi trwałe relacje w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki. Nawiązuje w nowatorski sposób dialog z widzem, prowadząc działania zarówno na scenach TR Warszawa/Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio, jak i poza siedzibą - w innych instytucjach i organizacjach kultury, a także w przestrzeniach nieteatralnych.

TR Warszawa od 20 lat pracuje nad nowymi sposobami działania artystycznego i organizacji pracy, odpowiadającymi na potrzeby dynamicznie zmieniającej się sztuki teatru i środowiska odbiorców kultury.