Mały TR 2020 – Zielona Misja

Mały TR to projekt TR Warszawa skupiający się wokół metod pedagogiki teatru jako narzędzi do pracy z dziećmi. Celem programu jest m.in. rozwój kompetencji społecznych dzieci oraz  zawodowych kompetencji  nauczycieli, a także promowanie wymiany doświadczeń na polach szkoła-edukacja-teatr.
Pierwsza edycja projektu Mały TR odbyła się w 2018 roku. Wtedy w ramach programu powstały karty do gry przybliżające najmłodszym pojęcia związane z teatrem i będące pomocnym narzędziem w pracy nauczycieli i nauczycielek. Zespół edukacji TR Warszawa przeprowadził wówczas cykl warsztatów teatralnych dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych (w klasach I-III). >Czytaj więcej o Małym TR 2018<

W 2020 roku odbyła się druga edycja projektu Mały TR. Tym razem warsztaty i spotkania skierowane były bezpośrednio do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach tych działań powstała gra “Zielona Misja” oraz scenariusze zajęć dla grup przedszkolnych i szkolnych z wykorzystaniem metod, jakie oferuje pedagogika teatru.

I moduł projektu zakładał działania warsztatowe dla uczestniczek programu, które odbywały się od czerwca do grudnia dla różnych grup. Podczas tych spotkań, prowadzonych przez pedagożki teatru Martę Bernatowicz i Helenę Świegocką z zespołu edukacji TR Warszawa, uczestniczki miały okazję zapoznać się z narzędziami, jakie oferuje pedagogika teatru i wymienić się własnymi doświadczeniami z pola edukacji. Najważniejszym elementem z perspektywy uczestniczek było skupienie się na ich indywidualnych potrzebach: wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi – jak osoby zaangażowane w edukację małych dzieci mogą wspomóc siebie nawzajem w swojej pracy; jakie narzędzia mogą dać im poczucie sprawczości w działaniach które podejmują; jak w pełni angażując się w swoją pracę, nie zatracić siebie. Tu istotnym elementem rozmów okazała się próba spojrzenia na pedagogikę teatru jako dobre narzędzie do przepracowywania problemów wychowawczych, które pojawiają się w grupie przedszkolnej/szkolnej. Ważnym elementem była także dyskusja o tym, jak znaleźć równowagę w układaniu programu pracy z dziećmi – co robić, by odpowiadał zarówno na potrzeby całej grupy jak i poszczególnych dzieci, by z jednej strony pozwalał na swobodne uruchamianie przez dzieci energii twórczej, ale jednocześnie pozwalał na zrealizowanie określonych działań i pozwalał nabyć konkretne umiejętności.

Podczas czerwcowych warsztatów pedagożki teatru wraz z uczestniczkami spotkały się z Tymonem Rochowskim – studentem badania i testowania gier na Kierunku Humanistyki Drugiej Generacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Efektem tego spotkania było zebranie informacji dotyczących potrzeb, na jakie miałaby odpowiadać gra tworzona w ramach projektu oraz pierwsze pomysły na jej realizację. Podczas wrześniowych warsztatów wstępny zarys gry został poddany konsultacjom z uczestniczkami projektu. W listopadzie i grudniu przeprowadzone zostały wraz z nauczycielkami testy gry i sprawdzian jej możliwości w działaniach online.

II moduł projektu zakładał napisanie przez uczestniczki scenariuszy zajęć wykorzystujących metody pedagogiki teatru i przeprowadzenie na ich podstawie działań w swojej grupie edukacyjnej. Praca ta odbywała się pod opieką i z pomocą tutorek – pedagożek teatru. W ramach  modułu powstało 20 scenariuszy zajęć, z czego kilka wybranych zostało opublikowanych na licencji Creative Commons na stronie TR Warszawa.

Każda placówka, której nauczycielka brała udział w projekcie otrzymała “Certyfikat Mały TR” – znak, że w danej placówce promuje się rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej w zakresie pedagogiki teatru. Jest to też symbol twórczego i innowacyjnego podejścia do nauczania, które TR Warszawa już od kilkunastu lat wdraża w ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Powodzenie tego projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniałe nauczycielki, które wzięły w nim udział i które podczas wspólnego czasu szkoleniowego inspirowały nas, wzruszały i dzieliły się swoim doświadczeniem. Dziewczyny, dziękujemy, że obdarzyłyście nas zaufaniem i pokazałyście kawałek swojego świata!

 

Chcesz zagrać w Mały TR ze swoim dzieckiem?

Pobierz materiały do wydrukowania w domu!

Plansza (pdf, 18,7 MB)
Karty postaci (pdf, 3,3 MB)
Karty wyzwań (pdf, 16,2 MB)
Karty przygód (pdf, 13,8 MB)
Żetony (pdf, 28 KB)
Adresówka – zobacz, kto stworzył grę! (pdf, 4,3 MB)


Zobacz też scenariusze lekcji:

Czym jest teatr i jak wyrazić siebie? / Iwona Rucińska-Kiepas (opieka tutorska: Marta Bernatowicz)

Opowiem ci... / Justyna Dąbrowska (opieka tutorska: Helena Świegocka)

Zielona Misja / Katarzyna Zimowska (opieka tutorska: Justyna Lipko-Konieczna)

Zielona misja w Warszawie / Renata Grodzka (opieka tutorska: Helena Świegocka)

W królestwie jesiennych liści – o czym szepczą liście? Mieszkańcy zamku – kto i czym zajmuje się na zamku? / Magdalena Kłosińska (opieka tutorska: Helena Świegocka)

 

W programie udział wzięły: Marlena Beska, Agnieszka Bomba, Małgorzata Brzozowska, Aneta Chmielecka, Justyna Dąbrowska, Eliza Dutkiewicza, Anna Fejkiel-Giruć, Aleksandra Gawron, Renata Grodzka, Magdalena Kłosińska, Beata Kobyłecka, Monika Kochan, Agnieszka Korbecka-Chrabałowska, Aleksandra Kozłowska, Paulina Kraśniewska, Małgorzata Krupińska-Nowicka, Anna Kulesza, Marzena Osipacz, Ewelina Pawłowska, Magdalena Pojedyńska-Grabowska, Iwona Rucińska-Kiepas, Anna Sawczuk, Renata Sim, Dorota Szczepankowska, Mirosława Szubra, Grażyna Winiarz, Agnieszka Wojciechowska, Joanna Woźnicka, Katarzyna Zimowska

prowadzenie warsztatów: Marta Bernatowicz, Helena Świegocka
tutoring: Marta Bernatowicz, Justyna Lipko-Konieczna, Agnieszka Szymańska, Helena Świegocka
autorki gry: Marta Bernatowicz, Anna Kurelska, Anna Rochowska, Helena Świegocka
ilustracje i skład gry Zielona Misja: Justyna Frąckiewicz
konsultacje w zakresie game design: Tymon Rochowski
druk gry: MB Print
koordynacja projektu: Helena Świegocka
Zespół edukacji TR Warszawa: Anna Rochowska, Anna Kurelska, Marta Bernatowicz, Helena Świegocka

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach Hazardowych.